Informatie en privacy beleid

Informatie en privacy beleid

VERKOOP EN PORTO

*Van elk item is er maar 1 gemaakt. Als U interesse heeft in 1 van de sieraden, of 1 van de andere items, kunt u het contact formulier invullen

*Het item wordt na ontvangst van het geld op de bank, als postpakketje verstuurd.Wij verzenden aangetekend met DHL of PostNL. De verkoopprijzen zijn exclusief porto.

*Mariola Design is niet aansprakelijk als er tijdens het transport schade aan de verpakking of het item ontstaat.

 

PRIVACY BELEID

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in dit Privacybeleid hoe wij omgaan met de gegevens die u via de website www.marioladesign.nl of anders (digitaal) aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit beleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoop. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de diensten waarvoor ze zijn bedoeld. Persoonsgegevens worden automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde gegevensbestanden. Mariola Design zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken, met als uitzondering wanneer goederen op verzoek van de klant getransporteerd worden. De benodigde persoonsgegevens worden dan verstrekt aan de transporteur. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen.

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons. Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op.

Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid vragen hebben, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Mobiel: 06-51508220

E-mail: marioladesign@hotmail.com

Ons Privacybeleid kan op bepaalde momenten wijzigen of worden aangevuld, maar zal nimmer inhouden dat persoonsgegevens aan derden zullen worden verstrekt, onder voorbehoud van een wettelijk opgelegde verplichting vanuit een Nederlandse overheidsinstantie.

Rotterdam, 8 Februari 2024